Galbraith om DNO-kritikken

Peter Galbraith avviser alle anklager om kritikkverdig rolleblanding i forbindelse med engasjementet for DNO i Irak.