• SMELL: Like ved Eagle Otome lå Gearbulk-skipet «Gull Arrow». FOTO: REUTERS

Stor oljelekkasje etter skipskollisjon

Norskeide «Gull Arrow» lå like ved da skip kolliderte i USA.