• MINDRE ASKE: Geologene melder om mindre aske, men kraftig seismisk aktivitet i området rundt vulkanen på Island. FOTO: LUCAS JACKSON

Lava synlig i vulkanen

Lava er på vei ut, askeskyen fra Eyjafjallajökull er blitt mindre - situasjonen bedrer seg.