• FOTO: INGOLFUR JULIUSSON

Norsk fly varslet om svovellukt i kabinen

Et norsk fly, som passerte ytre deler av askeskyen, har varslet Luftfartstilsynet om svovellukt i kabinen.