— Regionsregjeringen har besluttet at avstemningen ikke skal finne sted, sa Joan Herrera fra organisasjonen Initiativ for Catalonia etter et møte mellom partier som er for løsrivelse og de regionale myndighetene.

Folkeavstemningen ble betraktet som grunnlovsstridig av den spanske regjeringen i Madrid, og forfatningsdomstolen har bedt katalanerne utsette den mens den vurderes i forhold til grunnloven.