Enighet i EU om CO2-kutt

EU-landene er enige om å kutte utslippene av CO2 med minst 20 prosent innen 2020.