3 av 4 leser andres SMS

Tre av fire unge mobilbrukere smugleser andres SMS, men bare en av 100 synes det er OK, viser en svensk undersøkelse.