Rasismedebatt raser i Frankrike

Det jødiske samfunn i Frankrike rystes av et nytt overgrep, men antirasistiske organisasjoner mener oppmerksomheten også må rettes mot muslimenes situasjon i landet.