Rumsfeld utelukker ikke militæraksjon mot Iran

USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld vil ikke utelukke bruk av militær makt overfor Iran for å hindre at landet skaffer seg kjernefysiske våpen.