EU satser på hardt på CO2-rensing

EU vil at alle nye gass- og kullkraftverk skal ha CO2-rensing fra 2020. Norge kan få ett av pilotprosjektene