EU-strid om julekaker

Det var stort engasjement da EU skulle bestemme hvor mye kanel som skal være tillatt i et produkt. Flere boller var truet.