Hva skjer når <br/>det er tomt?

Tiden med billig mat er forbi. Les alt om krisen som kan bli langt mer dramatisk en finansuroen.