Sammenbrudd i Kongo

Fredssamtalene førte ikke frem.