15 dødsulykker med samme flytype

Ulykkesflyet i Madrid var av typen MD-82. Siden 1981 har fly fra MD-80-serien vært involvert i hele 15 ulykker med tap av menneskeliv.