Solid enighet omutenrikspolitikken

– Det kan oppstå støy og diskusjoner om enkeltspørsmål, men jeg tror ikke at den brede enighet i norsk utenrikspolitikk er truet. Meningsbrytinger kan imidlertid synes betydelige i samtiden.