Ekstremt lav valg-deltakelse

Sosialdemokratene så i går ut til å ha vunnet regionalvalget i Slovakia klart. Men valgdeltakelsen har vært meget lav.