Danske politikere på heisatur til Oslo

Allerød kommune i Danmark må spare 17 millioner kroner på neste års budsjett. Det markerte kommunens 21 byrådspolitikere og fem byråkrater med en båttur til Oslo, som kostet skattebetalerne 150.000 kroner.