Gutt kopierte Saddam

En pakistansk 9-åring som hadde sett hengningen av Saddam Hussein på fjernsyn, døde da han forsøkte å gjenskape henrettelsen.