Her ankommer enken rettslokalet

Vi følger rettssaken i Kongo direkte.