En tredel av jorden kan bli ørken

I år 2100 vil en tredel av jorden være ørken, hvis ikke den globale oppvarmingen stanses. Tørke vil true millioner av mennesker, advarer Storbritannias ledende klimaforskere.