250.000 omkom i katastrofer i fjor

Informasjon er like viktig som vann, mat, husly og medisiner når katastrofer inntreffer, mener Røde Kors. 250.000 mennesker omkom i 719 katastrofer i fjor.