Maktkampen

OPPGIVELSEN AV DE israelske bosettingene i Gaza gikk bedre enn fryktet, men satte ikke fart i de israelsk-palestinske forhandlingene. Det var til gjengjeld knapt ventet.