WTO-sjefen presser Norge

Både Norge og EU fikk i går klar beskjed fra WTO-direktøren om å strekke seg lenger når det gjelder tollkutt.