Oppgjør med de etablerte sannheter

Med avsenderadresse Oslo har stats- og regjeringssjefer verden over fått tilsendt en rapport som bryter ned mange av forestillingene om terrorismens røtter, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.