<p>Sterk reaksjon etter drap på FN-observatører</p>

FN-posten ble beskutt av Israel til tross for forsikringer om at den ville bli skånet.