Hamas åpner for å godkjenne arabisk fredsplan

Den palestinske Hamas-regjeringen vurderer å slutte seg til en arabisk fredsplan fra 2002. Planen innebærer en anerkjennelse av Israel innenfor grensene fra før 1967.