Rektors hundekjøtt brente opp skole

En kinesisk rektor ville få sine lærere til å tie om en tuskhandel ved å servere tjuvslakta hundekjøtt. Det endte med at skolen nesten brant ned.