Høy pris for rikdom i Kina

Den økonomiske veksten i Kina er så kraftig at utslippene av drivhusgasser fra kinesiske biler, kraftverk og industri om 10-20 år vil være større enn den amerikanerne står bak.