- Overhengende fare for borgerkrig

Ukrainas avtroppende president Leonid Kutsjma mener det er en overhengende fare for borgerkrig i landet.