Med kurs mot høyre

President Bush gjentok i går sine løfter om tverrpolitisk samarbeid, men gjorde det samtidig klart at han vil bruke sin politiske kapital på å innfri omstridte løfter fra valgkampen. Den utenrikspolitiske kursen skal ikke tas opp til revisjon.