Ikke så deilig å være forbruker i Danmark

Danskene betaler nemlig i gjennomsnitt 6 prosent mer for varer og tjenester enn folk i andre europeiske land.