Raskere klimaendring i Antarktis

Atmosfæren over Antarktis varmes opp tre ganger raskere enn gjennomsnittet i verden som helhet, konkluderer britiske forskere.