Gufs fra den kalde krigen

Hvilken tjeneste Norge har sagt nei til å yte USA, er det ingen som vil si noe om. Men uttalelsene fra USAs ambassadør i Norge minner mer om det norske myndigheter ble fortalt av sovjetrussiske diplomater for 15-20 år siden, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.