Skal delta med soldater i Irak-styrke

Regjeringen melder inn et ingeniørkompani til stabiliseringsstyrken som skal utplasseres i Irak før sommeren.