- Irak løy om kjemiske våpen

Det er "sterke indikasjoner" på at Irak har produsert mer kjemiske og biologiske våpen enn landet har villet innrømme, sa Hans Blix i FN i kveld