Får refs for pressemeldinger

UD har "fordømt" palestinske angrep mot israelere 11 ganger siden Jan Petersen overtok som utenriksminister, og "beklaget" israelske angrep på palestinerne bare tre ganger.