Løslatte gisler hodepine for britene

De løslatte Standsted-gislene er blitt en hodepine for britiske myndigheter. 74 afghanerne har søkt politisk asyl og det er full forvirring om hva som kommer til å skje med dem.