Raketter truet London i 1958

Fire år før de sovjetiske planene om å plassere atomraketter på Cuba, rettet imot USA, skapte verdenskrise i 1962, var sovjetiske atomraketter i all hemmelighet plassert i Øst-Tyskland og rettet mot mål i Storbritannia.