USA terrorsikrer containere i Skandinavia

USA har plassert tolltjenestemenn i hele verden som et ledd i krigen mot terror. Fire mann arbeider på havnen i Göteborg for å kontrollere at masseødeleggelsesvåpen ikke smugles fra Skandinavia til USA.