EU vedtok Laeken-erklæringen

Laeken-erklæringen om EUs videre utvikling ble vedtatt på EU-toppmøtet i Brussel lørdag.