Erstatning for slavearbeid forsinkes

Berlin (NTB-DPA): Utbetaling av erstatningsbeløp til personer som var i tvangsarbeid hos nazistene, forsinkes på grunn av juridiske spissfindigheter.