Nytt ballonghåp punkterte

Nasas andre romballong forliste etter kort tid i luften.