Annan vil sende soldater til Midtøsten

FNs generalsekretær Kofi Annan ber Sikkerhetsrådet vurdere å sende en flernasjonal styrke til de palestinske områdene for å stanse volden der.