Stadig færre henrettelser

Motstandere av dødsstraff fryktet det verste, da George W. Bush i fjor ble valgt til president i USA. Men henrettelsesbølgen de advarte mot, har uteblitt: Amerikanerne avliver i stedet stadig færre forbrytere.