Skip med irakisk olje sank

Et skip som skal ha smuglet irakisk olje, sank under forsøk på å unnslippe skip fra en internasjonal vaktstyrke.