Uforklarlig gigant forbløffer astronomer

En nyoppdaget gigantplanet utgjør en gåte for forskerne. Objektet kan ikke forklares med eksisterende modeller.