Asken tynnes ut

Foreløpig er det ingenting som tyder på at lufttrafikken blir rammet av den nye askeskyen.