280 krokodiller på frifot etter uvær

Orkanens herjinger har ødelagt et oppdrettsanlegg for krokodiller.