Det økonomiske samarbeidet mellom de to landene skal styrkes på flere områder.

Russlands president Vladimir Putin kunngjorde tirsdag at han og hans ukrainske kollega Viktor Janukovitsj er enige om at prisen på leveranser av russisk naturgass til Ukraina skal settes ned til 268,50 dollar per 1.000 kubikkmeter. Dette er en reduksjon på rundt en tredel.

De to presidentene undertegnet tirsdag også en avtale med sikte på å fjerne hindre for økt samhandel de to landene imellom.

Men spørsmålet om en tollunion ble ikke tatt opp, og det er foreløpig ikke snakk om at Ukraina slutter seg til en russiskledet frihandelssone.