Flere hundre tusen har demonstrert mot at president Viktor Janukovitsj ikke undertegnet en samarbeidsavtale med EU.

Bukkvoll har merket seg at enkelte sentrale parlamentsmedlemmer har forlatt presidentens parti. Det er et tegn på at protestene har effekt, sier han.

— Foreløpig har Regionpartiet rent flertall, men folk går lett fra gruppene de tilhører. Den næringslivsorienterte fløyen i partiet ser en framtid med EU, ikke i tollunionen med Russland, forteller seniorforskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt til NTB.

Parlamentet kan ikke kaste presidenten selv, men hvis han mister flertallet blir det svært vanskelig for Janukovitsj å gjennomføre sin politikk.

Bukkvoll understreker at det ligger mer bak de store demonstrasjonene enn misnøyen med at EU-avtalen ble avvist.

— Janukovitsj har ikke gjort noe for vanlige mennesker, og økonomien er fortsatt elendig. Han har bare brukt makten til å berike seg selv og sin familie, sier han.